Országos vízrajzi mérőgyakorlatot rendeztünk

Az idei évben a 12 VIZIG közül igazgatóságunk szervezte meg május 28-29-30-án az éves országos vízrajzi mérőgyakorlatot.

Az immár 29. alkalommal megtartott gyakorlat célja a mérőcsoportok mérési eljárásainak folyamatos egységesítése, az új mérőeszközök kezelésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása, valamint egyes aktuális vízrajzi szakmai kérdések megvitatása volt. A felsorolt célokra jól alkalmazható csomóponti vízhozamméréseket a szigetközi mentett oldali vízpótló rendszer közel 50 db szelvényében bonyolították le. A résztvevők egy szakmai kiránduláson is részt vettek, melynek keretében Kertész József kollégánk mutatta be számukra a hullámtéri vízpótló rendszer működését és főbb létesítményeit.