Online zajlott a REBEN projekt II. bilaterális szakmai konferenciája

A Fertő tó amellett, hogy fontos megélhetési forrást és kikapcsolódási lehetőséget jelent az emberek számára, egyben életteret is biztosít számos növény- és állatfajnak a vízfelszín alatt és felett egyaránt. A tó jó vízminőségének és kémiai állapotának biztosításához azonban határon átnyúló összefogás szükséges.

Ennek érdekében Burgenland Tartományi Hivatal és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a "REBEN" (Reed Belt Neusiedl/Fertő - Joint Approach for Ensuring the Water Quality of Lake Neusiedl/Fertő) ATHU53 projekt keretében közös célul tűzte ki egy olyan hosszú távú, integratív koncepció kidolgozását, amely a Fertő tó vízminőségének védelmét és biztosítását szolgálja. A 2017. január 1-én indult projekt az INTERREG V-A AT-HU Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósul meg. A 2020. év végén záruló projekt végeredménye egy közös vízminőség-védelmi vízgazdálkodási kezelési terv elkészítése.

2020. október 29-én került sor igazgatóságunk szervezésében a II. bilaterális szakmai konferenciára. A járványügyi helyzetre való tekintettel a házigazda ÉDUVIZIG az eseményt online felületen rendezte meg.

Az ÉDUVIZIG képviseletében Sütheő László műszaki igazgatóhelyettes, míg a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal részéről Gerald Hüller szakcsoportvezető köszöntő szavait követően a vízügyi és természetvédelmi szakigazgatási, oktatói-kutatói, tervezői és további szakmai szervezetek képviselőinek mintegy 40 fős részvétele mellett zajló konferencia szakértői a projektben végezett alapozó kutatások és szintetizáló jelentések legfontosabb szakmai eredményeit ismertették.

A közös kutatásokról az előadásokat a két ország szakértői közös prezentációkkal tették szemléletessé a tavi kutatások szerteágazó, ám egymással mégis komplex módon kapcsolódó szakterületeit érintően. A konferencia első felében a német-magyar nyelvű előadások követő tolmácsolás mellett az alábbi témákat ölelték fel: tavi morfológiai és áramlástani adottságok; hidrokémiai gradiensek és cserefolyamatok; ökológiai vizsgálatok, tavi nádas-állományok értékelése.

A konferencia második felében a legfontosabb szintetizáló eredmények és következtetések hangzottak el, amihez kapcsolódóan a résztvevők betekintést nyerhettek a készülő kezelési terv főbb tartalmi elemeire, fontosabb intézkedési irányvonalaiba. Ezek közül legfontosabb példaként említhetők meg a külső tápanyagterhelést csökkentő beavatkozások, a belső vízcserét javító intézkedések és a különböző szélsőséges vízállapotokhoz tartozó forgatókönyvek kidolgozása. Az osztrák vezető partner és a magyar projektpartner munkáját tovább folytatja, hiszen a projekt célja a közös tavi vízminőség-védelmi kezelési terv 2020. december végéig történő megalkotása és ezzel a határvízi együttműködésben a szakmai döntéshozatal támogatása.

A konferenica előadásai képek alatti csatolmányokban megtalálhatóak.