Nyitó rendezvény a Rába és a Rábca árvízvédelmi fejlesztése projektben

„A Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztése” (KEHOP-1.4.0-15-2021-00029) című európai uniós projekt kapcsán tartott igazgatóságunk nyitó rendezvényt 2023. április 27-én. Az eseményre a beruházás egyik színhelyén, a Hanságligeten épülő Mosonszentjánosi-zsilipnél került sor, melyen dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is méltatta a fejlesztés jelentőségét. A projektet 3,90 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és igazgatóságunk konzorciuma.

Az Észak-dunántúli régióban kiemelt jelentőségű a Rába és a Rábca folyók elsőrendű védelmi vonalaival ármentesített öblözetek árvízi kockázatának csökkentése, a mentesített területeken élő lakosság élet-és vagyonvédelmének biztosítása. Ennek érdekében jött létre a fejlesztés.

A beruházás 10 település közigazgatási területét érinti, Győr-Moson-Sopron, Vas illetve Veszprém vármegyében, melyeknél a közvetlenül érintett települések összesített lakosszáma 15.144 fő. A beruházással közvetve, a mentesített árvízi öblözetekben elöntéssel esetlegesen érintett 62 településen az összlakosság 70.414 fő.

A Rába mentén a folyó jobb partján kijelölt szükségtározó területén található települések másodrendű védvonalai a 2020. évben már kiépültek egy korábbi projektnek köszönhetően. Kivétel ez alól a szükségtározó legalsó települése, Kemenesszentpéter, amelynek állandó árvízvédelme továbbra sem volt biztosított egy esetleges tározónyitás során. Ebből következően a beruházás egyik elsődleges célja e település másodrendű védvonalának kiépítése, mely azért fontos, hogy a lakott részeit a szükségtározó megnyitása esetén ne ideiglenes gáttal kelljen védeni.

A nagyvízi meder elsődleges rendeltetése a mederből kilépő árvíz és a jég levezetése. A Rába folyó hullámterében ennek megfelelően alakítanak ki 4 árvízlevezető sávot, mivel a folyó mentén súlyos levezetőképességi problémák jelentkeztek az elmúlt évtizedekben. A vápák bevágásából kikerülő földanyagot egyrészt a Kemenesszentpéteri másodrendű védvonalba építik be, másrészt a Rába jobbparti gátja mentén helyezik el a töltéskorona kavicsolása ill. tartalék depóniák kialakítása céljából (a legnagyobb magassági hiánnyal terhelt szakaszon).

A projekt keretében már megépült a Pápoci-fenékküszöb, mellyel kettős cél érhető el: a kőmű egyrészt biztosítja a meder és zátonyok állandó vízborítását kisvizes időszakban, visszaszorítva a növényzetet valamint javítva az árvízlevezetés feltételeit. A létesítmény megemeli továbbá a térségi talajvízszinteket, másrészt frissvíz utánpótlást biztosít a Pápoci-holtágban, amely a természetes környezet megőrzése szempontjából is kedvező.

A Rábca folyó balparti elsőrendű árvízvédelmi töltésében lévő zsilipek a hozzájuk csatlakozó csatornák belvizeit szállítják gravitációsan a Rábcába. A beruházás keretében lehetőség nyílik a négy, árvízvédelmi fővédvonalban lévő műtárgy teljes átépítésére. A Mosonszentjánosi, Mosonszentmiklósi, Lébényi, és Börcsi zsilipek rossz állapota korábban az elsőrendű védvonal állékonyságát veszélyeztette, így a Mosoni-Duna-Rábcaközi öblözet árvízi elöntési veszélyének csökkentése érdekében rekonstrukciójuk már régóta indokolt volt.

A projekt generál kivitelezője a Mészáros és Mészáros Zrt., a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat a Viziterv Environ Kft. végzi. A felújított és az épülő létesítmények hosszú távú üzemeltetését, fenntartását és vagyonkezelését pedig igazgatóságunk fogja ellátni.

A projekt várhatóan 2023. november végén fejeződik be.

További információ: rabarabcaprojekt.ovf.hu