Nyitó rendezvény a Felső-Duna projektben

Igazgatóságunk az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen alkotta konzorcium keretében európai uniós forrásból valósítja meg a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosítószámú projektet. Az 1,906 milliárd forint összköltségvetésű beruházás keretében kizárólagos állami tulajdonú létesítmények fejlesztése történik meg a Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszerben.
A Felső-Duna árvízvédelmi helyzetét a klímaváltozás hatásai miatt is fokozott gonddal kell kezelni. A beruházás célja a Felső-Duna árvízlevezető képességének növelése és a meglévő ökológiai állapotok további javítása. A korábban kiépített Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer alapvetően jól működik. A Duna folyam hullámtere jelentős szerepet tölt be a folyó árvízi vízszállításában. A beruházás lehetővé teszi a szigetközi hullámtéren már kiépített létesítmények árvízlevezető-képességének a fejlesztését, valamint a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának javítását. A tervezett létesítmények Rajkát, Dunakilitit, Dunaszigetet, Kisbodakot, Dunaremetét, Lipótot és Ásványrárót érintik. Ebben a térségben összesen 9313 fő él.

A projektindító rendezvényre 2018. július 11-én Dunaszigeten az ugyancsak beavatkozást igénylő Kőhíd környezetében került sor. Az ünnepélyes projektindítón Dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője ismertette a beruházás jelentőségét. Az eseményen felszólalt még Láng István az OVF műszaki főigazgató-helyettese és Németh József ÉDUVIZIG igazgató is. A kivitelezési munkálatok lépéseit Németh Tamás projektvezető ismertette a Mészáros és Mészáros Kft.-től, aki elmondta, hogy a kivitelezés munkálatainak megkezdésére az idén szeptemberben lehet már számítani - addig a tervek készülnek – s a beruházás várhatóan 20121. február 15-én fejeződik majd be.   

A projektről további információ olvasható a  http://felsodunaprojekt.eduvizig.hu/ oldalon.