Mosoni-Duna torkolati műtárgy jelentősége és üzemelése

Az 1970-es évek közepétől a Dunán a hordalékegyensúly megváltozása miatt a meder beágyazódása felerősödött, a kis- és középvízszintek süllyedni kezdtek. A Duna felső szakaszán megépített erőművek és duzzasztók hatására kevesebb görgetett hordalék érkezik a szigetközi Duna szakaszra, így az addig jellemző hordalékfelhalmozódás megváltozott, a korábban lerakott hordalékot a víz elszállítja, a meder süllyed. A Mosoni-Duna torkolatában több mint két métert süllyedt a kisvízszint, mely visszahatott az alsó győri szakaszára is.

A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” tárgyú projekt keretében 2022-ben átadott torkolati műtárgy megszűnteti a Duna kedvezőtlen, leszívó hatását, javítja a térség talajvízszintjeit, ki tudja elégíteni a természetvédelmi és ökológiai vízigényeket, biztosítja a hajózást a folyó alsó szakaszán, esztétikusabbá teszi a győri városképet, valamint bizonyos esetekben csökkentheti az árvízszinteket. Ez utóbbi a létesítmény árvízkapu funkciójával érhető el, mely nem azt jelenti, hogy a jövőben Győrt elkerülik az árvizek, csak azt, hogy bizonyos esetekben (heves dunai árhullámok idején) a Győr térségi tetőzés alacsonyabb lesz, mintha nem épült volna meg a torkolati mű. Számítások azt mutatják, hogy ha már korábban létezett volna a műtárgy, akkor 2002-ben és 2013-ban ~1 méterrel lett volna csökkenthető Győrben a tetőző vízszint.

A torkolati műtárgy 2022. július 1-től úgy működik, hogy annak felvízszintjét szabályozzuk, igazodva a Duna természetes vízjárásához. A célunk az, hogy helyreállítsuk az 50-es, 60-as évek vízjárását. Ez az üzemrend a szigetközi vízpótlásnál már bevált, azzal teljesen összhangban van. A felvízszintet napi szinten határozzuk meg, melyet a Duna Dévénynél mért vízhozamának 3 napi átlagából számítunk ki. A „természetes” vízjárásban is megfigyelhetők a magas és alacsony vízállású időszakok. Ezt ebben az esetben is követjük. Ennek következményeként ökológiai, erdészeti és egyéb igényeket figyelembe véve a szabályozásban 4 különböző időszakot különböztetünk meg, melyek határai a Rába Győr vízmércére vonatkozóan lettek megállapítva:

 

 

Alsó szabályozási határ

 

Felső szabályozási határ

 

tavaszi időszak

február 15 – április 1

140 cm

250 cm

tavaszi ívási időszak

április 2 – május 31

235 cm

250 cm

nyári időszak

június 1 – szeptember 30

175 cm

243 cm

őszi-téli időszak

október 1 – február14

90 cm

177 cm

 

A műtárgy normál üzemrendben a vízszintemelési üzemmódban működik a fenti táblázatnak megfelelően. Amennyiben a hidrológiai előrejelzés szerint dunai áradáskor II. fokú árvízvédelmi készültségi szintet elérő tetőző vízállás várható, lezárhatjuk a műtárgyat mindaddig, amíg a Duna felöli vízszint meghaladja a Mosoni-Duna felölit. A vízszint ekkor is emelkedni fog Győrben, hiszen a Rába, a Rábca, a Marcal és a Mosoni-Duna vize tölti a medreket, de az emelkedés lassabban történik, mintha a Duna árvize töltené.

A torkolati mű alkalmas a hajók átzsilipelésére is.

A négynyílású vasbeton műtárgyban található egy 12 x 90 méter hasznos alapterületű hajózsilip is, melynek üzemeltetése is időszakosan változó:

november 1. – január 31.

08:00

12:00

15:00

 

február 1. – április 30.

08:00

12:00

16:00

 

május 1. – augusztus 31.

07:00

11:00

15:00

19:00

szeptember 1. – október 31.

08:00

12:00

16:00

 

 

A hajózsilip csak magas vízállás esetében (alvízi vízmérce 500 cm) nem üzemel.

A zsilipkamrában megengedett legnagyobb hajó hossza maximum 85,0 m, szélessége maximum 11,40 m és a merülése maximum 2,0 m.

Amennyiben a meghirdetett időpontban mindkét irányból várakoznak vízi járművek az átzsilipelésre, a zsilipbe történő behajózás általában abból az irányból kezdődik meg, amerre legutoljára a kihajózás megtörtént.
 

A hajózsilipben rendelkezésre álló vízmélységet és a szabad űrszelvényt az alábbiak szerint lehet kiszámítani:

Vízmélység felvízen:                             felvízi vízmérce vízállása [cm] + 198 [cm]

Vízmélység alvízen és zsilipben:              alvízi vízmérce vízállása [cm] + 318 [cm]

Űrszelvény zsilipben:                            1133 [cm] – felvízi vízmérce vízállása [cm]

Űrszelvény alvízen és zsilipben:              1133 [cm] – alvízi vízmérce vízállása [cm]

Kézi hajtású vízi járművek számára a zsilipelés minimum 8 db összegyülekezése esetében végezhető, egyéb esetben a csónakrámpák használandók. A zsilip személyzete a közlekedés rendjére vonatkozó utasításait fényjelzésekkel, VHF rádión vagy hangosbemondón keresztül közli.

Hajózási VHF rádió:

  • segélykérő csatorna (VHF 16)
  • kikötői üzemi/üzemviteli csatorna rádió (VHF 71)