Mit szabad és hogyan az árvízvédelmi töltéseken?

Az árvízvédelmi töltéskoronán történő közlekedéssel kapcsolatosan Igazgatóságunkhoz sok megkeresés és panasz érkezik, melyek oka főként a töltések jóléti használatával kapcsolatos. Sokan nem tudják, vagy talán nem akarják tudomásul venni, hogy meddig terjed a lakossági igénybevétel illetve mi tesz a vízügy, hogy a töltések árvízvédelmi szerepét biztosítsa.

Az elsőrendű árvízvédelmi védművek fő funkciója a töltések mögötti lakott (ármentesített) területek elöntés elleni biztonságának garantálása, tehát a lakosság védelme. Emellett a tényleges árvízvédekezés nélküli időben természetesen a védművek koronáinak egyéb jóléti hasznosítása - futás, kerékpározás, görkorcsolya, stb. - megengedett.

Töltéseink az árvízi védekezés céljainak megfelelően épültek ki, ahogy a karbantartási szintje is ezt az igényt elégíti ki, így kedvezőtlen időjárási körülmények között veszélyes lehet a töltésen való közlekedés.

Fontos kiemelni, hogy a vízügyi igazgatóság szolgálati gépjárművel is közlekedik a töltéskoronán, hogy az árvízvédelmi biztonság fenntartásához kötődő ellenőrzési, felügyeleti alapfeladatát maximálisan el tudja látni. A feladat végrehajtása így esetenként gépjármű forgalmat generál, melyet a jóléti töltéshasználóknak kötelessége tudomásul venni és szükség esetén biztosítani az akadálymentes haladást. Rendszeresen tapasztaltuk korábban, hogy a töltésen a sorompókat kinyitják és bedobálják a töltés közepére, vagy mostanában vastag faágakat húznak a burkolat közepére, mely így balesetveszélyes helyzetet okoz. Több alkalommal fordult elő, hogy a töltést használó sportolók nem húzódtak félre akadályozva ezzel a szolgálati gépjármű forgalmat. A fenti esetek egyértelműen nehezítik a munkavégzést.

A töltésen a gépjárművel történő közlekedés a lakosság illetve egyéb szervezetek számára szigorúan engedélyhez kötött, melyet igazgatóságunk a beérkezett kérelem alapján bocsájt ki, de csak indokolt esetben. Ennek ellenére illegális gépjárműforgalommal sajnos majdnem mindenhol találkozunk, fokozott mértékben azonban a  Mosoni-Duna menti elsőrendű töltések belterületi szakaszain. Az engedély nélküli gépjármű közlekedés megszüntetésére igazgatóságunk korábban már tett intézkedéseket, melynek keretein belül lezártunk több sorompót. Természetesen nem kívánjuk fokozni a töltésen a gépjármű forgalmat, azonban az engedéllyel rendelkező célforgalmat sem lehet kizárni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal fennálló együttműködés keretein belül a járőrök rendszeresen ellenőrzik a töltéseinket, hogy az illegális gépjármű forgalmat kiszűrjék.

Igazgatóságunk törekszik arra, hogy a védművek megóvása, mint jogszabályban rögzített egyik alapfeladata mellett a társadalom jóléti, rekreációs igényeit is figyelembe véve üzemeltesse a védműveket, ehhez azonban a lakosság szabálykövető magatartása és konstruktív együttműködése elengedhetetlen

Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot és minden sportolni és kikapcsolódni vágyót, hogy közösségi szellemben tekintsen a töltésekre és támogassák az ott szolgálatot ellátó kollégáinkat a munkavégzésben, hiszen így joggal bízhatunk benne, hogy hosszútávon kialakul az a terület használati kultúra, mely ezt a problémakört megoldja.