Megvalósult a Rába-völgy árvízvédelmi fejlesztése

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és  igazgatóságunk által alkotott konzorcium irányításával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósult a „Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” című komplex árvízvédelmi fejlesztés az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott, 3 milliárd 590 millió forint vissza nem térítendő támogatásból.

A záró rendezvényre 2021. szeptember 30-án került sor Körmenden a Büdös-árok szivattyútelepnél, melyen Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjének köszöntője után ünnepi beszédek hangzottak el Harangozó Bertalan Vas Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és V. Németh Zsolt miniszteri biztos, országgyűlési képviselő (Vas megye. 3. sz. választókerület) által. A projekt eredményeinek összegzéséről Kovács Tamás elnök, Szabadics Építőipari Zrt., Németh József ÉDUVIZIG igazgató és Gaál Róbert NYUDUVIZIG igazgató beszélt. Az ünnepséget szalagátvágással zárták a felszólalók, melyhez Ágh Péter országgyűlési képviselő (Vas m. 2. sz. választókerület) is csatlakozott. Végezetül pohárköszöntőt mondott: Bebes István polgármester (Körmend Város Önkormányzata).

A KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 azonosítószámú projekt legfőbb célja az volt, hogy komplex árvízvédelmi fejlesztésekkel javuljon a Rába völgyében élők épített és természeti környezetének árvízvédelmi biztonsága. A fejlesztéseknek köszönhetően az árvízvédelmi művek biztonságosabbá, az árvízkárok sikeresebben megelőzhetővé válnak. Ez kedvező hatással lesz a térség gazdasági-társadalmi fejlődésére, hiszen az árvízvédelmi biztonság az egyik fontos tényezője a turisztikai, gazdasági és egyéb településfejlesztési törekvéseknek.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt a Rába folyó teljes, Szentgotthárd és Győr közötti, magyarországi szakaszára kiterjedt, így a konzorciumi partnerségben megvalósult fejlesztés két vízügyi igazgatóság (NYUDUVIZIG - Szombathely; ÉDUVIZIG – Győr) működési területét érintette, a kivitelezési munkálatok közvetlenül pedig 9 helyszínen folytak.

A Rába Sárvár alatti folyószakaszának projekteleme igazgatóságunk területén 5 települést (Pápoc, Ostffyasszonyfa, Kenyeri, Csönge és Kemenesszentpéter) érintett. A fejlesztésre azért volt szükség, mert egy esetleges nagyobb rábai árhullám esetén az ezeket a településeket is magába foglaló a Rába jobb partján korábban kijelölt szükségtározó nyitása miatt ne ideiglenesen felépített védvonalak, hanem stabil, hosszú távon is védelmet nyújtó létesítmények nyújtsanak biztonságot az érintett lakosoknak.

A projekt keretében így Pápoc, Ostffyasszonyfa és Kenyeri településeken a másodrendű védvonalak mentén megtörtént a végleges töltésprofil kialakítása. A 3 településen összesen 6400 fm hosszan épült töltés, melyhez közel 83.000 m3 anyagot használtak fel.

Pápocon elkészült a nagyvízi levezető vápa és árvízi levezető sáv illetve az új Lánka-meder kialakítása is befejeződött. A mentett oldali vízlevezetés feltételeinek javítása érdekében a projektben jelentősen megnövelték a Pápoci szűkület (Rába utca vége és az árvízvédelmi fővédvonal közötti terület, ld. fotó) szelvényét. Csöngén és Kemenesszentpéteren úgynevezett védekezésre alkalmas magaspartokat alakítottak ki tereprendezéssel, valamint az ideiglenes védekezés feltételeinek biztosításához szükséges szabályozási szélesség fenntartásával.

Győr belterületén a 01.08. számú árvízvédelmi szakasz Rába bal parti töltése mellett elkészült az a mentett oldali szivárgó kútsor, amely árvízi helyzetben talajvíz megcsapoló rendszerként működve csökkenti a mögöttes területek terhelését. A rendszer 7 darab, egyenként 8 méter mély kútból, és a kutak által megcsapolt vizek összegyűjtésére szolgáló, összesen 240 m hosszú csővezetékből áll. A szivárgó vizeket egy közös gyűjtőaknába vezetik majd be, ahonnan szivattyús átemeléssel juttathatók vissza a Rába medrébe.

 

További információ:

http://rabavolgyarvizved.ovf.hu/, www.eduvizig.huwww.nyuduvizig.hu

 

Láng István:

Harangozó Bertalan:

V. Németh Zsolt:

Kovács Tamás:

Németh József:

Gaál Róbert:

Bebes István: