Megváltoztak a fakitermelési szabályok

A vízgazdálkodási szakfeladatok ellátását nagymértékben segítik elő a különböző erdészeti munkák. Ezek széles köre a konkrét erdőgazdálkodási, véderdőfenntartási munkák mellett jelentős mennyiségű és összetett műszaki előkészítő feladatokra is kiterjed. Ilyenek például a különböző projekteket megelőző területelőkészítési fakitermelési munkák, melyek nélkül az engedélyezett létesítmények megvalósítása meg sem kezdődhetne, de itt kell megemlítenünk a vízkárelhárításhoz (ár- és belvízvédelemhez) kapcsolódó eseti beavatkozásokat is. A kezelt medrek és vízilétesítmények műszaki állapotának állagmegőrzése és funkciójának betöltése érdekében kiemelt helyet foglalnak el a fenntartási és üzemeltetési célú fakitermelési és cserjeeltávolítási munkák. Ezek rendszeres és megfelelő időben történő elvégzése a többi fenntartási munkára (pl. iszapolás, kaszálás) is hatással van, éven belüli időzítésük a kapcsolódó munkafolyamatok ütemezését befolyásolja. A felsorolt feladatok előkészítése nagy felkészültéget, helyismeretet és az egymásra épülő folyamatok együttes szemlélését igényli, melynél a folyamatosan változó jogi és adminisztratív környezethez is igazodni kell. Tehát alapjában a vízgazdálkodási feladatellátás hatékonysága múlhat a fakitermelési feladatok szakmai elvárásoknak megfelelő szintű, jogszerű előkészítésén.

Az egész ország értesülhetett az egyes fakitermelési szabályok közelmúltban bekövetkezett módosításáról. A Magyar Közlöny 2022. évi. 131. számában jelent meg a 287/2022. (VIII.4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról, valamint a Hivatalos Értesítő 2022. évi 47. számában az agrárminiszter 5/2022. (VIII.16.) AM utasítása a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII.4.) Korm. rendeletnek az állam tulajdonában álló erdőkben történő végrehajtásának részletes szabályairól.

Fontos kiemelni, hogy az egyes részleteiben megváltozott szabályozás a már meglévő és amúgy is összetett jogszabályi környezetet egészítette ki, ezzel egyidejűleg hatályosak maradtak a nem érintett szabályok is. Továbbra is szükséges – a beavatkozás helyszíne és a rajta található faállomány jogi jellege, ill. nyilvántartási helyzete szerint – a fakitermelési munkáknak a hatáskörrel bíró és területileg illetékes hatóságokhoz történő bejelentése, a hatósági engedélyek megszerzése, a fakitermelési munkáknak az ezekben foglalt feltételeknek megfelelő végrehajtása, továbbá az erdőfelújítások termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodó és az erdők tartamos fenntartását szolgáló felújítása. A fentiek összehangolt megvalósításával biztosítható a jogszabályokban foglalt vízgazdálkodási szakfeladatok ellátása és az erdészeti, ill. természetvédelmi értékek védelme.