Megkezdődtek a Felső-dunai mellékág projekt kivitelezési munkái

Igazgatóságunk az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen európai uniós forrásból, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósítja meg a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosítószámú projektet. Az 1,906 milliárd forint összköltségű beruházás keretében kizárólagos állami tulajdonú létesítmények fejlesztése történik meg a Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszerben. A fejlesztés célja a Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének és a meglévő ökológiai állapotok további javítása, melynek érdekében mellékágkotrások, a mellékágrendszerek műveinek, műtárgyainak az átalakítása, vizes élőhelyek rehabilitációja fog megvalósulni.

A kivitelező az előző hónapokban a kiviteli terveken dolgozott illetve előkészítette a terepet a munkák megkezdéséhez.

Az elsőként, 2019. március második felében megkezdett kiviteli munkarész a Cikolaszigeti mellékágrendszerben lévő Barkás-ág és a Revolver-ág összekötése egy új, 170 m hosszúságú csatorna szakasszal, melyen egy új hullámtéri híd is fog épülni. A fakitermelés és a növényzet eltávolítása már megtörtént a korábban erdős területen. Az összekötő csatorna kialakításához összesen 3200 mkotrást kell elvégezni, következő feladatrészként a kitermelt anyag teljes mennyiségét ki fogják szállítani a hullámtérről.

A beavatkozások befejezése után a jövőben a Revolver és a Barkás Duna-ágak élő vizes átöblítésére nyílik lehetőség a felső bögéből kiinduló vízpótló csatorna kialakításával, a Revolver ágból kiágazva.

További információ: http://felsodunaprojekt.ovf.hu/