Módszertani segédlet a települési vízkár-elhárítási tervek készítéséhez

Elérhető a települési vízkár-elhárítási segédlet

Jelen  segédlet célja, hogy útmutatást adjon a települési vízkár-elhárítási
terveket  készítő  tervezők  számára  a célszerű dokumentáció felépítésének
kialakításában:  az elvárható tartalom megadásában, a szöveges leírásban, a
mellékletek, és segédletek elkészítésében.

Az  elkészült  dokumentum megtalálható a linken: http://www.ovf.hu/hu/segedlet