Lakossági tájékoztatás: töltésszakaszok le/kizárása

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jogszerű használókat zavaró illegális töltésközlekedés és a kedvezőtlen, műszakilag káros töltésközlekedéssel kapcsolatos tapasztalatok alapján igazgatóságunk az Abda-Győr közötti, Mosoni-Duna jobbparti 11+000 - 6+800 tkm között burkolt töltésszakaszt véglegesen kizárja a töltésközlekedési engedélyek hatálya alól 2019. október 15. napjától. Ezt a szakaszt sorompóval is elzárjuk a gépjárművek elől.

Egyéb rongálások miatt a fenti dátumtól 2019. novemberig egy hosszabb töltésszakasz is lezárásra kerül átmeneti jelleggel: a Mosoni-Duna jobb partja 6+800-12+600 tkm (Rendeki zsilipig), valamint a Rábca árapasztó jobb és bal parti töltései 1-es sz. főút- árvízkapu közötti töltésszakaszok mindkét oldalon. Az Igazgatóság a rongálások helyreállítása után mérlegeli az újranyitás lehetőségét.

Felhívjuk az érvényes töltésközlekedési engedéllyel rendelkezők figyelmét az engedélyek hátoldalán is olvasható feltételek között szereplő 2. és 3. pontban foglaltakra.

Gyalogosan, kerékpárral és segédmotoros kerékpárral a töltésszakasz továbbra is használható. Kérjük a lakosságot, hogy ismételten tekintsék át 2018. októberében kelt, honlapunkon a banner részben jelenleg is megtalálható "Mit szabad és hogyan az árvízvédelmi töltéseken?" közleményünket, melyben foglaltak továbbra is érvényesek. Bízunk a kölcsönös együttműködés hosszútávú előnyeiben.