Kitüntetettjeink 2023. március 22. a Víz Világnapja alkalmából

Ódor Attila, a Rábai Szakaszmérnökségünk gépkezelő munkatársa Óra Emléktárgy főigazgatói elismerésben részesült 2023. március 22. a Víz Világnapja alkalmából.

Attila az eltöltött 26 éves szakmai pályafutása alatt kiemelkedően jó munkavégzésével, szakértelmével kivívta mindenkori kollégái és vezetői elismerését és bizalmát. 1998-tól folyamatosan részt vett továbbképzéseken. 2018-tól gépkezelőként üzemelteti a Magyarországra elsőként behozott ENERGREEN típusú univerzális rézsű fenntartó és cserjeirtó gépet, amellyel jelentősen növelni tudta a szakaszmérnökség fenntartási munkavégzésének hatékonyságát. Mobilszivattyú kezelőként folyamatosan részt vett igazgatóságunk és a társvízügyek területén lévő belvízvédekezésnél mobil szivattyúk üzemeltetésében. Példaértékű munkavégzésével, a gépésztársai precíz tanításával jelentősen hozzájárult a szakaszmérnökség fenntartási munkáinak gyorsabb elvégzéséhez.

 

 

Szabó Miklós, a Vízrendezési és Öntözési Osztályunk vízrendezési referense Kvassay Jenő Emlékérem miniszteri elismerésben részesült 2023. március 22. a Víz Világnapja alkalmából.

Szabó Miklós a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karán szerzett diplomát és idén lesz 40 éve, hogy az igazgatóság kötelékében dolgozik. Mérnök-gyakornokként került a Hansági Szakaszmérnökségre, majd az Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztályon is dolgozott csoportvezetőként jelenlegi vízrendezési szakágazata előtt.

Munkáját évtizedeken keresztül precízen és lelkiismeretesen hajtja végre. Részt vett árvédelmi védvonalak fejlesztési tervdokumentációinak felülvizsgálatában és új szempontok szerinti kidolgozásában. Szakmai tudása alapján a szakágazatot érintő stratégiák kidolgozásában, illetve azok véleményezésében jelentős szerepet tölt be. Szakmai felkészültsége, korábban szerzett ismeretei és szakaszmérnökségi tapasztalata alapján több projekt műszaki előkészítésében, megvalósításában közreműködött. A vízkár-elhárítási feladatok végrehajtásában is kiemelt szerepet tölt be az ár- és belvízvédekezésben, továbbá rendszeresen vezényelték műszaki segítségnyújtás céljából társvizighez.

Szakmai tevékenységével jelentősen hozzájárul az igazgatóság területén a vízgazdálkodási célok megvalósításához. Emberi kapcsolatai és vízügyi szakmai elhivatottsága, szervezeti elkötelezettsége példaértékű.

Kollégáinknak ezúton is gratulálunk!