Kitüntetések a Nemzeti Ünnep és a Víz Világnapja alkalmából

dr. Papp Ildikó az Igazgatási és Jogi Osztály vezetője „Zsolnay” Miniszteri Emléktárgyat vehetett át 2019. március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmából igazgatóságunknál és a vízügyi ágazatban folytatott több évtizedes kimagasló tevékenysége, eredményes szakmai és vezetői munkája alapján.

Ildikó a kiemelt ágazati jogi feladatok kidolgozását végző munkacsoport vezetője. Vezetőként nagy munkabírásával, elkötelezettségével mutat példát környezetének.

Az igazgatóság tevékenységhez kapcsolódó ingatlangazdálkodási és nyilvántartási ügyekben eljárva eredményesen képviseli az igazgatósági, ezen keresztül az állami érdekeket. A vízgazdálkodási célú területek vitatott vagyonkezelői jogainak tisztázása érdekében számos esetben folytatott eredményes jogi eljárást, ami elengedhetetlenül szükséges az igazgatóság tevékenységébe tartozó feladatok megfelelő ellátásához. A fejlesztési projektek előkészítése és magvalósítása során a közbeszerzések és a területszerzések lebonyolításában kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A vízügyi jogszabályok országosan is elismert szakértője, jelentős szerepet vállalt a jogszabály-alkotási és a szervezeti átalakítási feladatokban.

Németh Sándor nyugalmazott árvízvédelmi ügyintéző Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott 45 éves vízügyi szolgálata alatt végzett kiemelkedő szakmai teljesítménye és nyugdíjazása elismeréseként 2019. március 22-én a Víz Világnapja alkalmából. Sándor mind az árvizes szakágazat napi tevékenységében, mind pedig a vízkárelhárítási feladatokban megalapozott szakmai ismeretekkel és óriási rutinnal vett részt az elmúlt évtizedekben. A jelentős árvízvédekezések alkalmával nem csak igazgatóságunk területén, hanem az ország számos egyéb pontján működött közre eredményesen. Működési területünkön európai uniós támogatással jelentős vízügyi beruházások valósultak meg illetve vannak folyamatban, melyekben komoly szerepet vállalt. A szakmai ügyeken túl a közalkalmazotti tanácsban is képviselte kollégáit.

Szabó Richárd nyugalmazott adattári referens Kvassay Jenő Emlékérmet kapott több mint négy évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői teljesítménye és nyugdíjazása elismeréseként ugyancsak 2019. március 22-én a Víz Világnapja alkalmából. Richárd kimagasló teljesítményt nyújtott igazgatóságunk vízrajzi adatgyűjtési tevékenységének szervezésében, a korszerű vízrajzi informatikai háttér kialakításában, a vízrajzi adatok feldolgozási és értékelési eljárásainak fejlesztésében, továbbá a vízrajzi adattárolás és adatszolgáltatás szervezésében és fejlesztésében. Kiemelkedő teherbírásának köszönhetően nem csak alapfeladatait látta el magas szinten, de szervezőkészsége, aktivitása is kiemelkedő volt mind a szakmai, mind pedig a közösségi életben. Húsz éven keresztül végezte a Magyar Hidrológiai Társaság győri területi szervezetének elnökségi tagi teendőit, melynek keretében a hazai és külföldi szakmai tanulmányutak szervezéséért felelt.

Kitüntetettjeinknek ezúton is gratulálunk!