Középvizes állapotban is kiválóan működik a nemrég megépült Pápoci fenékküszöb

A hosszan tartó kisvizes időszak után újabb, ezúttal közepes vízhozamok mellett szemlélhettük az új Pápoci fenékküszöb működését, amelyre a kőmű megépítése óta még nem volt lehetőség. A Rábán érkező, másodpercenkénti kb. 25 köbméteres vízhozam nagy része a kőküszöbön bukott át, ugyanakkor a létesítmény megfelelő mennyiségű friss víz utánpótlással látta el a Pápoci-holtágat is. Ebben a vízhozam-tartományban már annyi víz érkezik a Rábán, hogy a holtágba is jelentős, másodpercenként közel egy köbméter víz jut. Ez azt jelenti, hogy a Pápoci-holtág teljes hosszán a korábbinál intenzívebb áramlás alakult ki, amely biztosította az újonnan kialakított vizes élőhely átöblítését. A holtágba ki-és a Rábába visszafolyó víz áramlása jól látható volt a fenékküszöb alatt és felett kialakított vezérárkokban. A "Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztése" című KEHOP projekt keretében épített Pápoci fenékküszöb kivitelezési munkái befejeződtek, megtörtént a csatlakozó partszakaszok rendezése is. A halak szempontjából a fenékküszöb átjárhatóságát maga a kisvízi bukókialakítás, illetve a holtág biztosítja. A vízitúrázókat pedig a küszöb alatt és felett kialakított sólyázóhelyek segítik a csónakok átemelésében.