Jól vizsgázott a Széchenyi jégtörő hajó

 A 24/2012. (V. 31.) BM utasítás alapján a vízügyi igazgatási szervek kötelesek gondoskodni a jégtörő hajóparkjuk üzemeltetéséről. A hajók a kijelölt állomáshelyükön minden év december 15-től március 1-ig terjedő időtartamban jégvédekezési készenlétben állnak. Igazgatóságunk esetében ez a Széchenyi jégtörőhajót és a Neptun motoros hajót (jégtörőt) érinti. A jégtörő hajók védekezésre alkalmas állapotra történő felkészítésük természetesen már korábban megtörtént. Rendelkeznek az érvényes hajóokmányokkal, minden olyan hírközlő eszköz rendelkezésre áll, amely biztosítani tudja a hajók egymás közötti és az irányító központok közötti összeköttetését, illetve megtörtént a hajók 30% üzemanyaggal történő feltöltése is.

2022.01.06-án a két éve teljes körűen felújított 419 tonnás Széchenyi jégtörő időszakos üzemképességi hajózási hatósági szemléjére került sor a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztálya által. A hajók műszaki vizsgája – hajótípustól és koruktól függően – jellemzően három évenként történik meg. A hatóság vizsgálja a hajó teljes egészét a hajótestről, a meghajtó motorokon át a fedélzeti gépekig (horgonycsörlő, vontatócsörlő, munkacsónak daru), illetve a mentő- és tűzoltó-berendezéseket, navigációs és villamos rendszert.

A vizsgálat során a hajót menetben is ellenőrizték: egy próbautat tett meg a gönyűi kikötő környékén. Megtörtént a kormányrendszerek vizsgálata, a hátrameneti próba és a döngölő berendezés indítása. A  hajózási hatóság a hajót műszakilag alkalmasnak ítélte, az hajóbizonyítvány érvényességét meghosszabbították, így igazgatóságunk teljes felkészültséggel várja a bevetését.