Hidrológiai tájékoztató és előrejelzés 2014. szeptember 15. 15:00

A legfrissebb előrejelzések szerint az Igazgatóság területén ma már csak szórványosan várható csapadék, ennek mennyisége reggelig területi átlagban 5 mm alatt valószínű.

A Lajta vízgyűjtő területén reggelig még hullhat 5 mm feletti csapadék, a Rába-Répce területén és a Duna más ausztriai és németországi részvízgyűjtőin már ennél kevesebb várható. Holnap még a Rába-Répce vízgyűjtő ausztriai részén lehet 5-10 mm-t elérő csapadék. Máshol már holnap sem, később pedig egyik vízgyűjtőn sem valószínű területi átlagban számottevő mennyiség.

Várható események:

Ma reggel mért vízállás és vízhozamok folyóinkon

Vízfolyás

Vízrajzi állomás

Vízállás [cm]

Vízhozam [m3/s]

Duna

Kienstock

427

2830

Dévény

446

3700

Nagybajcs

401

3480

Komárom

382

3700

Esztergom

355

3550

Mosoni-Duna

Győrzámoly

-

-

Mecsér

-

-

Rába

Szentgotthárd

128

107

Körmend

451

293

Sárvár

136

166

Ragyogó

125

145

Árpás

248

141

Győr

-

-

Marcal

Mórichida

191

20

Gyirmót

310

---

Lajta

Mosonmagyaróvár

224

46

Répce-árapasztó

Répcelak-Újhíd

174

12

Duna

A Dunán árhullám kialakulása továbbra sem várható. A bősi erőmű karbantartása miatt az erőművön csak 1000 m3/s vízhozamot vezetnek át, a többlet vízhozamot az Öreg-Dunába vezetik, Rajkánál jelenleg 2400 m3/s érkezik.

Lajta

A Lajtán kialakult újabb árhullám a déli órákban tetőzött Deutsch Brodersdorfnál 67 m3/s tetőző vízhozammal. Deutsch Haslau térségében további vízszint-emelkedés tapasztalható, jelenleg 50 m3/s az érkező vízhozam. Mosonmagyaróvárnál ma délelőtt a duzzasztómű felújítását szolgáló ideiglenes körtöltés elbontásra került, emiatt a felső bögéből leeresztett víztömeg a mosonmagyaróvári vízmércén III. fokú készültségi szint (220 cm) fölé emelte a vízállást, amely a felszíngörbe kiegyenlítődését követően sem apadt számottevően. Ma 12:00 órakor 224 cm a vízállás, az ideiglenes alvízi vízmércén, a Lajta vízjárása továbbra is áradó. A Deutsch Brodersdorf-i tetőzést, valamint a magas mederteltséget figyelembe véve a 55-60 m3/s körüli vízhozam érkezhet Mosonmagyaróvárra a tetőzéskor, amely 240-260 cm körüli vízállással vonulhat le. A tetőzés legkorábban a keddről szerdára virradó éjszaka várható. A 2014. májusában levonult árhullám tetőző vízszintje 292 cm volt Mosonmagyaróvárnál.

Rába

Körmendnél a tegnap délutáni tetőzést követően zavartalanul apad a folyó. Ugyancsak apadó jellegű a Csörnöc-völgyi árhullám ebben a metszékben.

Rum-Kám térségében jelenleg még intenzíven árad a Csörnöc. A NYUDUVIZIG vízhozamméréseket végez a mai napon az érkező vízhozamok pontosabb meghatározása érdekében.

Ragyogónál 280-350 m3/s tetőző vízhozam érkezhet a völgyi ellapulás függvényében. Tetőzésben ez Ragyogónál a II. fokú készültséget (250 cm) meghaladó, kedvezőtlen ellapulás esetén a III. fokú készültségi szintet (300 cm) is elérő vízszint kialakulását eredményezi.

Az előrejelzés további pontosítására a Rum-Kám völgymetszékben elvégzett vízhozamméréseket követően lesz lehetőségünk.

Vágnál számításunk szerint az árhullám tetőzéskor 310-330 cm között vonulhat le, meghaladja a II. fok szintjét (300 cm).

A jelenleg rendelkezésre álló adataink szerint Árpásnál az árhullám 410-430 cm közötti tetőzése várható, ami azt jelenti, hogy meghaladhatja a II. fokú készültség szintjét (420 cm).

Gyirmótnál az árhullám várható tetőzése 390-410 cm közé tehető, tehát megközelítheti a II. fok szintjét (420 cm).

Győrnél 400 cm alatti tetőző vízállás kialakulására számítunk.

Marcal és kisvízfolyások

A Marcal jobbparti mellékvízfolyásain még tart az áradás, a Torna patakon és a Marcal teljes szakaszán továbbra is folyamatos lassú áradás figyelhető meg.

A 13:00 órakor mért vízrajzi adatok:

                                                                       vízállás            vízhozam

            Gerence patak – Takácsi:                     140 cm               11 m3/s

            Bitva patak – Mihályháza:                       92 cm              4,6 m3/s

            Hajagos – Nemesszalók:                      151 cm               11 m3/s

            Torna patak – Karakó:                          207 cm               16 m3/s

            Marcal – Mórichida:                             191 cm               20 m3/s

            Marcal – Marcaltő (id. vm.):                   55 cm

Az ideiglenes vízmérce adatai szerint a Torna-patak újabb árhulláma a délelőtti órákban érkezett meg Marcaltő térségébe, így holnap reggelig további áradó vízjárás várható ebben a szelvényben. Vízhozammérő szakcsoportunk a mai napon Marcaltőn és Mórichidán méréseket végez a Marcal lefolyási jellemzőinek pontosabb meghatározása céljából.

A Sopron környéki vízfolyásokon már folyamatos az apadás. Az Ikva vízállása Fertőszentmiklósnál a déli órákban 165 cm volt.

A Cuhai-Bakony-ér Bakonybánknál tovább apad, a vízállás 134 cm (10 m3/s körüli vízhozam). Mezőörsnél ma délben 163 cm-t mértünk az ideiglenes vízmércén, a vízjárás tetőző jellegű. Bőnynél a vízállás 257 cm (12 m3/s körüli vízhozam), itt a felső szakaszról érkező többletvíz hatására egyelőre megállt az apadás; a következő órákban lassú vízszint-emelkedés várható, az újbóli tetőzésre a ma éjszakai óráktól számítunk 270-280 körüli vízszinttel.

Fertő tó

A Fertő tó nyugalmi vízszintje ma reggel 115,84 moAf volt, amely 5 cm-rel magasabb az időszakra érvényes szabályozási szintnél és 16 cm-rel marad el a tó árvízszintjétől. A tóból vízeresztés nincs. A Wulka-patak a hajnali óráktól lassan árad, a vízhozam továbbra is 14 m3/s.

Fertő tó vízlevezetés

A ma reggeli adatok alapján a Fertőszéli zsilip nyitását az Ikva árhullám által okozott magas alvízi vízszintek korlátozzák. A Fertőszéli zsilip alvízen a ma reggeli vízállás mintegy 10 m3/s-nak megfelelő vízlevezetésnek felel meg. A Tőzeggyári szelvényben mérésünk szerint 13,5 m3/s vízhozam érkezik.

A levezetőrendszer felső szakaszán a vízeresztés számára szükséges kapacitás az Ikva árhullám apadási ütemének megfelelően szabadul fel. A jelenlegi hidrológiai helyzet alapján 09.20-án várható olyan mederteltség az Ikva torkolat környékén, hogy a 10 m3/s-os vízeresztést meg lehessen valósítani.

A feltételezett Ikva torkolati apadási ütem alapján a Fertőszéli zsilip nyitására javasolt vízhozam lépcsők az alábbiak:

2014.09.16. reggel        2 m3/s              173 em3

2014.09.17. reggel        4 m3/s              346 em3

2014.09.18. reggel        7 m3/s              605 em3

2014.09.19. reggel        9 m3/s              777 em3

2014.09.20. reggel      10 m3/s.           9504 em3.

Ezáltal a szabad kapacitást jól kihasználva a hónap végéig 11,5 mió m3 vízmennyiség lehet a tó vízkészletéből levezetni. Ez 4 cm tó vízszint csökkenést eredményezne, abban az esetben ha addig további csapadék nem gyarapítja a vízkészletet.

Ma reggel 115,84 moAf. a nyugalmi vízszint és október 1-től pedig 115,75 moAf. a szabályzási szint. Kisebb vízkészlet felhalmozódással számolva szeptember végéig elérhető, hogy a hónap végére 115,80 moAf. vízszintet elérjük és ezáltal nem szükségszerű az októberi hónapban a 15 m3/s vízlevezetést alkalmazni a vízkészlet csökkentése céljából.

Október végéig a 10 m3/s vízeresztés esetén 10 cm, illetve 15 m3/s vízeresztés esetén 14 cm vízszint csökkenés érhető el. Az októberi átlagos készletváltozás + 5 cm. (November 1-től a szabályzási szint 115,70 moAf.)

Belvíz

A Hanság-Rábca belvízrendszerben a szivattyútelepek által átemelt névleges vízhozam a tegnapi adatok szerint 7,7 m3/s. A vízrendszerbe folyamatosan érkező mintegy 18-20 m3/s vízhozam miatt a középső és alsó szakaszon további vízszintemelkedések várhatók. A levezető rendszer alsó szakaszán a Duna visszahatása is tapasztalható, és növeli a vízszinteket. Mivel a hét második felében a Rába árhulláma is megérkezik a torkolati szakaszra, érdemi vízszint-csökkenésre a hétvégéig nem számítunk.

Előzetes számításunk szerint a Rábcakapi mértékadó vízmércén a II. fokú árvédelmi készültség szintjét (300 cm) is megközelítő vízállapotok előfordulhatnak. Ezt elsősorban az Ikva patakról érkező további vízmennyiségek fogják meghatározni.

Az I. fok szintjét (250 cm) a ma délelőtti órákban elérte a vízszint.

Reggel 6 órakor észlelt és a holnap reggelre várható külvízszint értékek a következők:

Befogadó

Szivattyútelep

Észlelt (cm)

Holnap reggel várható (cm)

Szivattyúzási határ (cm)

Rábca

Lesvár

228

240-250

180

Börcs

188

210-220

110

Mosonszentmiklós

201

210-220

170

Győrsövényháza

222

235-245

170

Tárnokréti

252

260-270

190

Rábcakapi

246

260-270

190

Bősárkány

229

240-250

160

Hanság-főcsatorna

Tőzeggyári

249

240-250

165

Homok-Sarródi

247

240-250

165

Marcal

Gyirmót

304

320-340

163

Rába

Árpási

204

240-260

126

Tyúktelepi zsilip

320

340-360

---

 

Aktuális és előrejelzett vízállások, tetőzések, Összefoglaló táblázat

vízfolyás-állomás

vízállás ma 12:00

holnap reggelre várható vízállás

várható / bekövetkezett tetőzés (*)

 

cm

cm

cm

időpont

Lajta-Mosonmagyaróvár

224

230-240

240-260

9.16. késő éjszaka – 9.17 kora hajnaltól

Rába-Ragyogó

125

180-200

270-310

9.17 este

Rába-Vág

155

210-230

310-330

9.18

Rába-Árpás

248

270-290

410-430

9.18-9.19

Rába-Győr

-

330-350

-

-

Marcal-Gyirmót

310

320-340

390-410

9.19

Rábca - Rábcakapi

251

260-270

270-290

 

 
Készültségi szintek váltása az előrejelzés alapján:

állomás

I. fok

II. fok

III. fok

Rába, Ragyogó

15. este

16. du.

-

Rába, Vág

16. napközben

17. de.

-

Rába, Árpás

16. du.

-

-

Rába, Győr

-

-

-

Marcal, Gyirmót

09.15. du.

-

-

Lajta, Mosonmagyaróvár

13. de.

15. reggel

15. de.

Rábca - Rábcakapi

15. napközben

-

-