Folyamos bejárások az ÉDUVIZIG működési területén

Az Igazgatóság Vezetői és a területileg illetékes Szakaszmérnökségek képviselői a Központi Szakosztályokkal közösen, általában évente ún. folyamos bejárásokat tartanak a Duna, Öreg-Duna, Mosoni-Duna, Rába és Marcal folyókon, Fertő tavon eseti jelleggel további víztesteken. A Rába folyó bejárására 2017. július 20-21. napokon került sor, igen alacsony vízhozam mellett. A Bizottság a Mosoni-Duna bejárását motorcsónakkal két nap alatt hajtotta végre 2017. július 25-26. napokon. 

A bejárások során a vízről szemrevételezték a meder általános állapotát és tapasztalt változásait, mely levonult árvizek vagy jégzajlás után különösen indokolt. Feltérképezték a szabályozási művek kondíciót és a medermorfológiai változásokat (pl. szakadópartok, sziget-áthelyeződések, kimosódások stb.), az uszadékok és akadályok helyzetét. Továbbá a beépített nem vízügyi kezelésű szerkezetek műszaki állapotának megfigyelése is lehetővé vált, mint hidak pillérjei, pályaszerkezetek öregedése, hajózási jelek, átfeszítések és parti létesítmények fenntartási helyzete stb. A felülvizsgálatok a nyár végén és ősszel folytatódnak. A kiértékelések alapján az Igazgatóság a következő évi munkaprogramját novemberben véglegesíti.