Felhívás az árvízvédelmi töltésen közlekedőknek

A Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja tárgyú projektben a kivitelező szállítóútként veszi igénybe a Mosoni-Duna balparti árvízvédelmi töltését a 0+000 - 5+459 tkm, és a Duna jobbparti árvízvédelmi töltését a 0+000 - 0+600 tkm szelvények között. A megerősített töltéskoronán az építéshez kapcsolódóan nagy volumenű beszállítások kezdődnek, amelyek jelentős forgalomnövekedést eredményeznek. Az építési munkák várhatóan 2021. második felében fejeződhetnek be. Ehhez az érintett töltésszakaszokat használók szíves megértését és türelmét, valamint fokozott körültekintéssel közlekedését kérjük.