Fakitermelési munkák

Igazgatóságunk és az Országos Vízügyi Főigazgatóság konzorciuma a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” (KEHOP-1.3.0-15-2016-00012) címmel kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű európai uniós projektet valósít meg 28, 432 milliárd forint támogatással. 

A Mosoni-Duna vízszintjének duzzasztásos rehabilitációjával a vízparti faállomány helyét mindkét parton szélesebb víztükör foglalja majd el. A beruházás befejezését és a torkolati műtárgy üzembe helyezését követően számítani lehet a Mosoni-Duna Győr-Gönyű közötti szakaszán a jelenlegi vízpartot szegélyező faállományok bizonyos mértékű tönkremenetelével a megemelkedő vízszint és így a szélesebb meder kialakítása miatt. Ezek a jelenlegi mederpart élén felnőtt, sarjas fehér füzesek, melyekre jellemző a nagyszámú vihartört, hódkárosított egyed, az egyéb adventív fafajok jelenléte, a nagy tömegű fekvő holtfa.

Vegetációs időszakban a tervezett üzemvízszint tartós vízborítást, ezáltal gyökérfulladást és a jelenleg is meglévő uszadéktömeg felúszását eredményezheti. A tetemes mennyiségű uszadék a létesítmény elzáró szerkezeténél a berendezés műszaki épségét és a vízjogi engedély szerinti működtetését veszélyeztetné. Ezek megelőzése érdekében igazgatóságunk a Mosoni-Duna 11 km-es szakaszán a jobb és bal parti sávon, 41,21 ha-on összesen 12 713 m3-nyi fát tervez kitermelni.

Ehhez igazgatóságunk megszerezte a természetvédelmi engedélyt, ill. Győr MJV Önkormányzatának nyilatkozatát, valamint bejelentette a fakitermeléseit az erdészeti hatósághoz. A vállalkozó a munkákat a napokban kezdi meg és 2021 márciusában fejezi be. A fakitermelés során fokozott figyelmet fordítunk a természetvédelmi előírásokra: a 100 cm átmérőt meghaladó őshonos ill. az odvas (xilofág rovaroknak otthont nyújtó) faegyedek hagyásfaként kímélendők, a területen található invazív fafajok visszaszorításra kerülnek, továbbá összegyűjtjük és elszállítjuk a területen felhalmozódott vegyes hulladékot.