Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem

Alapadatok

Projekt címe

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projektazonosító

KEHOP-1.4.0-15-2016-00015

Támogatás összege

900 000 000 Ft

Támogatás mértéke

100%

A projekt fizikai befejezésének határideje

2021.09.28.

A projekt bemutatása:

A Projekt a Duna jobb parti 01.14 Tát-Esztergomi árvízvédelmi öblözetben található 01.01 Tát-Esztergomi árvízvédelmi szakasz Esztergom Város árvízvédelmét ellátó védműrendszerének (Esztergomi gátőrjárás) újragondolását és a meghatározott irányok mentén történő fejlesztését tűzi ki célul. Esztergom árvízvédelmének biztosítása új nyomvonalon képzelhető el az alábbi indokok miatt:

  • Esztergomot védő elsőrendű árvízvédelmi védvonal nem felel meg a jogszabályban meghatározott előírásoknak, így az árvízvédelmi biztonság nem megfelelő, árvízvédelmi lokalizációra nincs lehetőség.
  • a meglévő védvonal jelenlegi nyomvonalán fejlesztési lehetőségei korlátozottak a sűrű városi beépítés miatt. A fejlesztés emiatt itt nehézségekbe ütközik, több problémát is felvett.
  • a nyílt ártér, hullámtér egyes részeit a város fejlődése során beépítették, mely településrészek védettsége jelenleg nem biztosított. A jelenlegi hullámtéri területek egy része (pl. Prímás-sziget) kulturális-gazdasági, turisztikai potenciálja miatt jelentős fejlesztési célterületként szolgál, amelyek bevédése indokolt.
  • az árvízek által fenyegetett főúthálózat mentesítése is kívánatos

Fent felsorolt indokok alapján az öblözet árvízvédelmének stratégiai átgondolása, az árvízektől védendő területek, létesítmények körének felülvizsgálata és ennek megfelelően új árvízvédelmi töltésrendszer kialakítása a projekt céltevékenysége.

A fejlesztés célja

A cél tehát az árvízvédelem legjobb gyakorlati ajánlásait szem előtt tartva az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése, kiegészítve a járulékos gazdasági előnyök kiaknázásával. A tervezett fejlesztés célul tűzi ki a védvonal jogszabályban meghatározott magassági és egyéb biztonsági szintek elérését, továbbá a keresztezések jogszabályban meghatározott módon és biztonsággal történő kialakítását, valamint a fejlesztés összehangolását más célkitűzésekkel, így az ÁKK, NMT-n kívül az ökológiai, VGT-s célokkal is.

A Prímás-sziget bevédését is tartalmazó projekt célkitűzés érdekében szabályozó műtárgyakat kell létesíteni a prímás szigeti mellékágon, amely által a Duna Gönyű-Szob közötti víztestre megfogalmazott „Vízpótlás ökológiai céllal, beleértve a vízkivételek speciális szabályozása, vízkormányzás és vízpótlás megoldása a természetvédelmi igények kielégítésére” intézkedés végrehajtására is lehetőség nyílik.

A projekt megvalósítása a magyar-szlovák Határvízi Bizottság Duna Albizottság által megfogalmazott célkitűzéseihez is kapcsolódik.

Összességében megállapítható, hogy a projekt megvalósításával komplex módon kezelhetők a különböző stratégiákban, tervekben meghatározott célkitűzések és előirányzott intézkedések összehangolt megvalósítására nyílik lehetőség.

 
hazai_nemzetk_zi: