Elindult az Insula Magna projekt

2021. június 18-án megtartották az „Insula Magna - Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Program” című KEHOP projekt nyitórendezényét, melynek konzorciumvezetője az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), társkedvezményezettjei az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) és a győri Széchenyi István Egyetem (SZE). Nagy örömünkre a hallgatóságban a helyi érdekeltek és érintettek nagy számban megjelentek, jelezve ezzel is a téma aktualitását és szükségességét.

A fejlesztés jelentőségét Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, dr. Nagy István agrárminiszter és Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár is méltatta az eseményen.

A projekt vízügyi vonatkozása, hogy a Szigetköz területi vízgazdálkodási alapproblémát az Öreg-Duna mindkét partján elhelyezkedő ágrendszerek teljes elválasztottsága és a főmederben zajló kedvezőtlen medersüllyedési folyamatai jelentik, amely a felszín alatti vízszintek süllyedéséhez és a beerdősülés hatására az árvízszintek emelkedéséhez vezet. Ezek megoldását segíti elő a most induló projekt, melyben  négy helyen pontszerű vízszint emelést biztosító fenékküszöbök kialakítását vizsgálják, amelyek lehetővé tennék a mellékág-rendszerek új rányitását és ezáltal az élő kapcsolat létrehozását a teljes hullámtérben. Emellett a folyamatos vízborítottság kialakulásával a nagyvízi meder vízszállító képessége is hosszútávon fenntarthatóvá válna. A Rajka-Vámosszabadi között elterülő fonatos mederrendszerben továbbra is az 1950-es évek referencia állapotaihoz hasonló vízjárás biztosítása a cél, tehát a vízfelszín kiterjedés nagymértékben nem változna. Ezzel ellentétben a fenékküszöbök kialakításával a talajvízszintek lényeges emelkedését és a hullámtéri elszivárgásának lecsökkenését várják a vízügyi szakemberek, így az ökológiai diverzitás fokozódna és további élőhelyek alakulnának ki. Az új hozamkapacitás lehetővé tenné akár a mentett oldal felé történő vízkormányzás változtatását és egyéb olyan jóléti hasznosítások kialakítását, mint például a vízi közlekedés feltételeinek javulása, a turisztikai szolgáltatások minősége, a mentett oldalon a mezőgazdasági konjunktúra új alapokra helyezése; összességében a régió megújítása várható.

A projekt egy olyan hosszú távú és sokoldalú fejlesztési koncepció kialakítására fókuszál, amely lehetővé teszi, hogy a Szigetköz-Csallóköz térsége határon átnyúló, európai fenntartható és mintaadó fejlesztési területté váljon. A fejlesztés fő elemét az ártér helyreállítása, rehabilitációja képezi. Erre épülve a projekt magában foglalja a globális ENSZ Fenntartható Fejlesztési Célok helyi adaptálásával a Szigetköz hosszú távú, komplex fejlesztését is a meglévő és a program során feltérképezett társadalmi, gazdasági, szakpolitikai és műszaki igények mentén.

A projekt műszaki eredménye egy olyan elvi engedélyes szintű dokumentáció elkészítése a fejlesztésre, amely teljes kiépítésének alátámasztására a felszíni és felszín alatti vízmozgások, valamint az ökológiai hatások szimulációs hatásvizsgálatait is elvégzik. Emellett a környezeti és természetvédelmi elemek stratégiai vizsgálatának megalapozása teszi teljessé az előkészítési folyamatot. A projekt 2022 szeptemberében zárul egy összefoglaló szakmai anyag elkészítésével, mely a vízügyi szakvélemények és dokumentumok mellett a további tudományos kutatási igényeket is magában foglalja.

 

Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter:

dr. Nagy István agrárminiszter:

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője: