Bilaterális szakmai konferencia a REBEN projekt keretében

A Fertő tó amellett, hogy fontos megélhetési forrást és kikapcsolódási lehetőséget jelent az emberek számára, egyben életteret is biztosít számos növény- és állatfajnak a vízfelszín alatt és felett egyaránt. A tó jó vízminőségének és kémiai állapotának biztosításához azonban határon átnyúló összefogás szükséges.Ennek érdekében Burgenland Tartományi Hivatal és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a "REBEN" (Reed Belt Neusiedl/Fertő - Joint Approach for Ensuring the Water Quality of Lake Neusiedl/Fertő) ATHU53 projekt keretében közös célul tűzte ki egy olyan hosszú távú, integratív koncepció kidolgozását, amely a Fertő tó vízminőségének védelmét és biztosítását szolgálja. A 2017. január 1-én indult projekt az INTERREG V-A AT-HU Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósul meg. A 2019. év végén záruló projekt végeredménye egy közös vízminőség-védelmi vízgazdálkodási kezelési terv elkészítése.

2019. április 25-én került sor magyar oldalon, igazgatóságunk győri Kálóczy téri Árvízvédelmi Központjában egy időközi bilaterális szakmai konferenciára. Az eseményen a projekt céljait, valamint az eddigi vizsgálatokat és a tevékenységek során nyert tapasztalatokat ismertették, továbbá lehetőség nyílt a nyitott kérdések megvitatására. A rendezvényt Németh József ÉDUVIZIG igazgató nyitotta meg, majd Gerlad Hüller szakcsoportvezető is köszöntötte az egybegyűlteket a Burgenlandi Tartományi Hivatal képviseletében.

A Fertő tavi vízgazdálkodási szakfeladatok összetettségét és a projektben megoldandó szerteágazó kérdések szoros egymáshoz való kapcsolódását jól tükrözték az elhangzott előadások. A tóval foglalkozó osztrák és magyar szakértők előadásai betekintést nyújtottak a közös vízminőségi kezelési terv szakmai-tudományos megalapozását elősegítő vizsgálatokba. A konferencia színes szakmai beszámolói a Burgenlandi Tartományi Hivatal, a Bécsi Agráregyetem, a Bécsi Műszaki Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a tervezéssel foglalkozó DWS Hydro-Ökologie GmbH, az ÉDUVIZIG és az Illmitzi Fertő tavi Biológiai Állomás tavi kutatásban elismert munkatársainak előadásában hangzottak el. Az érdeklődők sorai között a térség és a nagytavas szakterület kompetens képviselői mellett további érdeklődők, oktatási intézmények tanulói is jelen voltak.

A konferenciát Sütheő László igazgatóságunk műszaki igazgatóhelyettese és osztrák oldalról Christian Sailer főcsoportvezető így összegezte: A projekt nagymértékben hozzájárul a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság szakértői által korábban közösen elkészített Fertő tó Stratégiai Tanulmányban megfogalmazott vízminőség-védelmi célok megvalósításának gyakorlati elősegítéséhez, ezzel a tó természetközeli és fenntartható kezeléséhez, hasznosításához, a kedvező vízminőség megőrzéséhez.

További információ: www.interreg-athu.eu/reben honlapon.