Beszerelték a tömlős gátat a Nicki duzzasztóműnél

Az Európai Unió támogatásával a 2014-2020 közötti ciklusban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósul meg a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002) tárgyú árvízvédelmi fejlesztéseket szolgáló beruházás.

A projekt Nicki projekteleménél elkészült a Nicki duzzasztómű II. és III. nyílásában a RUBENA típusú, cseh gyártmányú tömlős gát beszerelése, mely a korábbinál vastagabb (10 mm) lett. Jó eredménnyel megtörténtek a száraz és vizes próbák is, továbbá befejeződött a felvízi küszöbszintre levezető, beton burkolatú lejáró út helyreállítása is.

A Nicki duzzasztómű rekonstrukciója során a következő lépés az ideiglenes felvízi elzárást biztosító Larssen típusú szádlemezek kihúzása, melynek érdekében már megtörténtek a végrehajtás körülményeivel kapcsolatos (Pl.: a Kis-Rába és a Keszeg-ér ökológiai vízpótlásának folyamatos biztosítása) előzetes egyeztetések és a kiértékelések.

A lemezkihúzások tervezett ideje 2018. december 18 - 20., mely időszakban Nicken duzzasztási szünet lesz úgy, hogy a Kis-Rábához tartozó vízrendszer ökológiai célú vízpótlásának a minimuma ebben az időszakban is biztosított legyen.