Beszámoló a 2017. május 2.-án tartott Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács üléséről

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács 2017. május 2.-án tartotta ez évi első rendes ülését Baján. Az ülésen bemutatásra kerültek a Duna részvízgyűjtőt érintő Interreg projektek. Összesen 12 db ilyen projekt található, ezek nagy része beadásra került, többsége az elbírálás során zöld utat kapott. A részvízgyűjtőt érintően a működési területen lévő hat Vízügyi Igazgatóság közül négy Igazgatóság pályázott. A nagyobb léptékű projekteket dr. Dobi László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főosztályvezetője ismertette a Tagokkal. Az ülésen elfogadásra került az új SZMSZ, melyre a jogszabályok változása miatt volt szükség.

Az ülés után szakmai program keretén belül megtekintésre került a Deák Ferenc Zsilip Múzeum, valamint maga a műtárgy is.