Bemutatták a kiviteli terveket az északi pocok mehelyi alfaj védelme érdekében

Igazgatóságunk 2020. szeptember 17-én workshopot tartott a „LIFE Microtus II- Restoration of habitats for root vole *Microtus oeconomus mehelyi (Északi pocok mehelyi alfaj védelmének továbbfejlesztése) című LIFE 17NAT/SK/000621 azonosítószámú projekt keretében, mely az Európai unió LIFE program Környezetvédelem alprogramjának (Természet és Biodiverzitás terület) támogatásával valósul meg. Az eseményen a 2018 szeptemberében kezdődött fejlesztés kiviteli terveit mutatták be a Szigetközi Üzemelési Bizottság tagjainak és a megjelent érdeklődőknek.

Az 5.586.121 EUR összköltségű projekt – melyből igazgatóságunkra eső rész összege 411.843 EUR (közel 147 MFt) – célja az északi pocok mehelyi alfaj (Microtus oeconomus mehelyi) élőhelyi terültének kiterjesztése, védelme. A beruházás keretében Magyarországon is történnek beavatkozások, melyekkel elősegítjük a célfaj számára a kedvező életfeltételek megteremtését.

A területek előzetes kiválasztása figyelembe vette a helyi érdekeltek igényeit. A projektben egyrészt a Felső-Kalapszigeti ág és Kalapszigeti-Duna összekötő ág rehabilitációja valósul meg egy ~700 méteres meder vízpótlásával, jó karba helyezésével. Újra víz kerül továbbá az Ördög-árok medrébe, mely a Denkpáli ágvéglezárástól indulva köt be a Spelláki mellékágba. Ez a tevékenység is az élőhelyeket revitalizálja egy 1,8 km hosszú mederszakaszon.

A hazai workshopon a tervező bemutatta a kiviteli dokumentációkat, mely alapján a terepi munkavégzés később megvalósulhat. Jelenleg még tart a hatósági engedélyeztetés, annak lezárulta után lehet megkezdni a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására.

A tervezés során a területen illetékes Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság képviselőivel egyeztetés és helyszíni bejárás is történt a megfelelő rehabilitáció érdekében. A projekt lehetőséget teremt a célfaj élőhelyi területének kiterjesztése mellett az árvízlevezető-képesség növelésére is a Duna hullámterében. 

A projekt koordináló kedvezményezettje a Pozsonyi Regionális Természetvédelmi Egyesület (SK). Igazgatóságunk, mint társult kezdeményezett vesz részt az alábbi szervezetekkel együtt: Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület (HU), Vízgazdálkodási Kutatóintézet (SK), Comenius Egyetem (SK), Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala (SK), Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park (AT). A projekt előreláthatóan 2025. augusztus végén fejeződik be.

További információk a Koordináló Kedvezményezett honlapján magyar nyelven:  https://broz.sk/projekty/life-microtus-ii/?lang=hu

 

állatfotó: Fotó: dr. Gubányi András