Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

Alapadatok

Projekt címe

Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Közép- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

Alsó- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Felső- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság

Észak- magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Körös- vidéki Vízügyi Igazgatóság

Dél- dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projektazonosító

KEHOP-1.3.0-15-2016-00011

Támogatás összege

1 037 587 405 Ft

Támogatás mértéke

100%

A projekt fizikai befejezésének határideje

2020.06.29.

A projekt bemutatása:

A gyakoribbá váló rendkívüli időjárási események, a lezúduló nagy esőzések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak. A bekövetkezhető szélsőséges helyzetek mérséklését célozzák a fejlesztések a belvízelvezető rendszerek alkalmas műszaki állapotának megteremtésével.

A belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója keretében az elöregedett, vagy nem megfelelő kapacitású, nem megfelelő üzembiztonságú szivattyútelepek rekonstrukciója valósult meg, a kapcsolódó műtárgyak, egyéb gépi berendezések, csőhálózatok, energiaellátó létesítmények, valamint a szivattyúgépházak, kezelőépületek átépítésével, felújításával. Cél a károk mérséklése, ezáltal az üzemeltetés költségeinek csökkentése.

A fejlesztés célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének hosszú távú megőrzése volt. A rekonstrukció a belvízlevezető hálózat legkritikusabb pontjait érintette.

A vízügyi igazgatóságok 41 szivattyútelepen terjesztettek fel rekonstrukciós igényt, ebből lett kiválasztva - 9 vízügyi igazgatóság területén - 11 db javaslat.

A kiválasztás során előtérbe került a gerebek kiépítése, illetve korszerűbb berendezésre történő cseréje (9 db új gereb), az elektromos rendszerek biztonságának fejlesztése, illetve szivattyúegységek korszerűsítése. A kiválasztásnál szempont volt a térség belvíz veszélyeztetettsége is.

A fejlesztések  hozzájárulnak a KEHOP 1. prioritási tengely célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt egyértelműen kapcsolódott a legfontosabb Uniós irányelvekhez, mint a Víz Keretirányelv (2000/60/EK), az Árvízi Irányelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolódik a hazai stratégiák célkitűzéseihez, mint a Kvassay Jenő Terv, (Második) Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014-2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia. A projekt javította a szélsőséges hidrológiai és vízjárási helyzetekhez történő alkalmazkodást.

A projektben megvalósított főbb beavatkozások/létesítmények:

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén a Rába bal partján becsatlakozó Vág-Sárdos-Megág belvízöblözet belvízmentesítését biztosító Árpási szivattyútelep 2 db szivattyúegysége előtti fix gerebek helyett beépítésre került 2 db elektromos meghajtású mozgógereb, illetve az uszadék továbbítására 2 db szállítószalag. A mozgógerebek elhelyezéséhez a szivattyútelep előtt vasbeton gerebműtárgy épült.

További információ: http://belvizszivattyu.ovf.hu/

 
hazai_nemzetk_zi: