Befejeződtek a kotrási munkák a Dunakiliti duzzasztóműnél

Igazgatóságunk működési területén folyó KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című EU projekt Dunakiliti projekteleménél a közelmúltban végezték el a jéglevezetés feltételeit célzó kotrási munkákat.

A Dunakiliti duzzasztó magyar oldalon épült egy mesterséges mederátvágásban. Alapvető feladata a Duna folyam főmeder 1843-as fkm-ben megépített fenékküszöbbel együtt a Szigetközi Hullámtéri Vízpótló-rendszerbe betáplálandó vízhozamok szabályozása, valamint az árvízi vízhozamok és a jég biztonságos levezetése.

A Duna folyam főmeder jobb partján, az 1844,0 – 1842,3 fkm szelvényben, a duzzasztómű felvízi átvágásának felső végében, a mederben maradt zátony miatt jéglevezetés szempontjából kedvezőtlen hidraulikai viszonyok keletkeztek. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a téli jeges időszakokban zajló jég egészen az 1842,2 fkm szelvényéig a bal, azaz szlovák part felé sodródott, és csak a fenékküszöb előtt jobbra, szinte merőlegesen ráfordulva kerül be a Dunakiliti-átvágás csatornaszakaszába. Ennek gyakori következménye ezen a szakaszon a lelassuló, feltornyosuló jégtáblák, amik csak lassan haladtak a duzzasztó irányába, gyakran jégtorlaszt is képezve. A jéglevezetési folyamat javítása érdekében a kedvezőbb áramlási viszonyok megteremtése érdekében a kotrási munkákat 2021. augusztus 11-én kezdték meg. A kivitelező kiválóan szervezett munkavégzésének köszönhetően 2021. szeptember 07-én sikeresen be is fejezték.

A kotrási munkákat végző vedersoros kotró és a hozzá tartozó úszó eszközök 2021.augustus 10-én hajóztak át sikeresen a Dunacsúnyi létesítmények hajózsilipjén, mely kétségkívül a projektelem leglátványosabb akciója volt. Erre a műveletre még a szlovák televíziós társaság is kíváncsi volt, hiszen ezen a műtárgyon több mint 10 éve nem történt érdemi zsilipelés. A vedersoros kotróval 16.400 m3 kavicsot termeltek ki, melyet egy ideiglenes depóniába helyeztek. Mintegy 224 m hosszan és 70 m szélességben végezték el a kotrási munkákat.

Az így kitermelt vízáteresztő, kavicsanyagot a Duna folyam jobb parti árvízvédelmi töltés mentett oldali figyelősávjában lévő ellennyomó medencék egy részének feltöltésére fogják beépíteni. A projektelem részeként a kivitelezés során használt utak egy részének kavicsolása és jó karba helyezése is megtörténik. Ez a munkafolyamat 2021.09.01-én kezdődött meg, várható befejezési határideje 2021. október 15.