Befejeződtek a koppánymonostori partsuvadás helyreállítási munkái

A partsuvadás elfajulását kollégáink az Észak-dunántúli Vízmű Zrt.-vel tartott közös, 2017. őszi helyszíni bejárásuk során állapítottak meg. A suvadás következtében felszínre kerültek a szigeten működő ivóvíz termelő kutak elektromos vezérlő kábelei. A Vízmű tájékoztatása szerint a partszakadás szélénél fekszik az a 400-as azbesztcement nyomóvezeték, mely biztosítja Komárom és Ács városok vízellátását. A partszakadás további elfajulása esetén fennállt a veszélye a nyomóvezeték sérülésének, amely károsodása az említett városok vízellátását lehetetlenítené el. Emiatt vált sürgőssé a helyreállítási munkák mielőbbi elvégzése.

Igazgatóságunk a partszakasz helyreállítási munkáit a tervezést követően 2018. február 12-én kezdte meg. A stabilizálás érdekében 107,40 mB.f. szinten terméskőből 1 m koronaszélességű, vízoldalon 1:1,5, part felőli oldalon pedig 1:1 rézsűhajlású vezetőmű került kialakításra, innen a meglévő, lesuvadt partél vonal terepszintjéig kavicsfeltöltés készült. A kiviteli munkák március 6-án befejeződtek.

A helyreállítás során folyamatos volt az együttműködés az illetékes vízművel és a természetvédelmi hatósággal.