Balesetvédelmi fakitermelés a Rábca parton

Igazgatóságunk kármegelőzési, balesetvédelmi céllal 2020-ban elkészítette a közlekedési infrastruktúrával szomszédos, vízügyi vagyonkezelésű területek faállományának részletes térinformatikai elemzését, melynek eredményeként összesen 173 helyszínen állapította meg intézkedés szükségességét.

A közúti közlekedés szempontjából veszélyesnek ítélt helyszínek egyike a Győr-Öttevény vasútvonal 1479+50 km pályaszelvényében a vasúti hídnál, a vasútvonal és Rábca folyó keresztezésénél a jobb parton észlelt, különlegesen nagyméretű fekete nyárfa (Popolus nigra). A Rábca folyó jobb parti sávján talált 160 cm átmérőjű, korhadt tövű és ezért a vasúti infrastruktúrára és közlekedésre veszélyt jelentő feketenyár faegyed soron kívüli eltávolítása személyi és vagyoni biztosági okokból volt szükséges.

A fakitermelési munkák egyeztetése érdekében terepi bejárásra került sor 2021.02.16-án a MÁV Zrt. és munkatársainkkal közösen. A MÁV Zrt. képviselői a balesetvédelmi célú fakitermelés szükségességével egyetértettek, a vágáshoz hozzájárultak. A MÁV Zrt. a fakitermeléshez 2021.02.20-án szombaton 08:00-14:00 óra közötti időszakban a szükséges pályazárról és az itt húzódó villamos felsővezeték átmeneti földeléséről, továbbá a munkák vasúti szakfelügyeletéről gondoskodott. A fakitermelést a megjelölt időszakban igazgatóságunk Hansági Szakaszmérnökségének szakmai közreműködése mellett vállalkozó bevonásával elvégeztette.

A MÁV Zrt. rugalmas együttműködésének köszönhetően a balesetvédelmi célú kármegelőzési fakitermelés sikeresen, a vasúti infrastruktúra sérülése nélkül valósult meg, hozzájárulva ezzel a közbiztonság növeléséhez. A további hasonló beavatkozások ütemezett megvalósításáról igazgatóságunk a rendelkezésére álló költségvetési forrásokhoz igazodóan, az aktuális helyzet függvényében gondoskodik.