62. alkalommal ülésezik a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság

Idén már 62. alkalommal ülésezik a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság.

A szervezet az 1956. április 9-én Bécsben megkötött Vízügyi Egyezmény alapján azzal a céllal jött létre, hogy megvitassa a határvidék vízgazdálkodásának szabályozását, különös tekintettel a vízi munkák tervezésére, kivitelezésére, fenntartására vonatkozóan. Az együttműködési kötelezettség elsősorban az államhatár 6 km-es határtérségre vonatkozik, ám a távolabbi vízgyűjtőn tervezett beavatkozásokat is ismertetni kell a másik féllel és ezeket a Bizottságban meg kell tárgyalni.

A szakmai kérdésekben magyar oldalról az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, osztrák oldalról pedig Burgenland, Alsó-Ausztria és Steierország vízügyi szervei érintettek.

 

A Bizottságban az alábbi témakörökben felmerült aktualitásokat vitatják meg a felek:

- Építési munkák

- Vízgyűjtőterületek vízgazdálkodási ügyei

- Vízrajzi adatcsere

- Vizek állapotának ellenőrzése

- Vízrendezés és árvízvédelem

- Felszín alatti vizek állapotértékelése

- Általános vízgazdálkodási ügyek

- Kétoldalú érdekeltségi körbe tartozó vízgazdálkodási kutatások

- Árvízi jelentőszolgálat

- Kétoldalú együttműködés az EU Víz Keretirányelv végrehajtására

- Határtérség felszín alatti vízkészleteinek fenntartható használata

- Kölcsönös tájékoztatás rendkívüli vízszennyezésekről

- EU Projektek

- Kétoldalú együttműködés az EU árvízi irányelv végrehajtásáról

 

Az osztrák és magyar delegációból álló Bizottság munkáját az ún. Albizottság készíti elő. Az idei albizottsági ülésre 2018. április 09 – 12. között Tatán került sor, míg a Bizottság az albizottsági előterjesztések ügyében 2018. május 15-16-i ülésén Hartbergben fog tanácskozni.

Az Albizottság 62. ülésszakán a magyar küldöttséget Sütheő László, második meghatalmazott-helyettes, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese vezette. Az osztrák küldöttséget Gerald Hüller, második meghatalmazott-helyettes, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal 5. Építési Igazgatóságának szakcsoport-vezetője vezette.

Az idei albizottsági ülésen többek között Igazgatóságunkat érintő határon átnyúló osztrák-magyar Interreg futó projektek (Platform, RaabFlood4Cast, Reben) tapasztalatait is megtárgyalták a felek. Emellett döntöttek azokról a közös érdekeltségű munkákról, amelyek javítják a térség vízgazdálkodását.