„A Lajta folyó árvízvédelmi koncepciójának fejlesztése, valamint a mederbeli hozammegosztás és levezetés optimalizálása a magyar-osztrák határtérségben”

PLATFORM - Proactive Lajta/Leitha Flood Risk Management

„A Lajta folyó árvízvédelmi koncepciójának fejlesztése, valamint a
mederbeli hozammegosztás és levezetés optimalizálása a magyar-osztrák határtérségben”

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program

Azonosítószám: ATHU33

Vezető partner: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projekt partner: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 5 – Baudirektion

A projekt teljes költségvetése: bruttó 278.000 EUR

ÉDUVIZIGre eső támogatás összege: bruttó 169.500 EUR

A projekt kezdő dátuma: 2016.07.01.

A projekt záró dátuma: 2018.12.31.

 

A projekt célja:

A 2010-2013 közötti időszakban lezajlott „CEframe” projekt eredményein (Memorandum) alapulva a térség közös árvízkockázat-kezelési stratégiájának megalapozása az MOVB döntés előkészítésére, az árvízvédelmi koncepció nemzetközileg egyeztetett fejlesztése a szükségtározási lehetőségek, valamit a mederbeli hozammegosztás és levezetés optimalizálása érdekében. Továbbá a kapcsolódó szakmai és műszaki nemzeti dokumentációk aktualizálása, illetve konkrét terepi vizsgálatok, tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése a határtérségben.

A kivitelezések érintik magyar területen az Összekötő csatornát, annak megfelelő hozamkapacitásának kialakítását és ökológiai átjárhatóság biztosítását, felhagyott üzemelő hídszelvények átalakítását, lokalizációs tevékenység pontszerű biztosítását és a főmeder levezető képességének bővítését.

 

Interreg projekthonlap: www.interreg-athu.eu/platform

 

REBEN - Reed Belt Neusiedl/Fertő -

Joint Approach for Ensuring the Water Quality of Lake Neusiedl/Fertő

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program

Azonosítószám: ATHU53

Vezető partner: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 5 – Baudirektion

Projekt partner: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Stratégiai partnerek:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel

A projekt teljes költségvetése: bruttó 1.431.666,66 EUR

ÉDUVIZIGre eső támogatás összege: bruttó 262.000 EUR

A projekt kezdő dátuma: 2017.01.01.

A projekt záró dátuma: 2019.12.31.

 

A projekt célja:

A projekt átfogó célja a Fertő tó jó vízminőségének és ökológiai állapotának fenntartása és biztosítása, azaz a Fertő tó Stratégiai Tanulmányban megfogalmazott, Fertő tó vízminőségére vonatkozó főbb irányelvek részletes gyakorlati intézkedésekké történő kidolgozása, az ehhez szükséges mérési-megfigyelési, monitorozási és modellezési feladatok, ezek elemzésének megvalósítása, elősegítve ezzel a nádasok és a nyílt vízterek vízminőség-védelmi célú kezelését.

A vízminőség javítása és fenntartása érdekében biztosítani kell a tó vizének alacsony trofitását, az alacsony külső és belső terhelést, a tavat érő antropogén eredetű tápanyagterhelés minimalizálását, továbbá a specifikus anyagok külső terhelésének csökkentését és megelőzését.

A projektben tervezett vizsgálatok:

- Hidrológia / áramlási viszonyok

- Nyílt víz kemizmusa

- Üledék kemizmusa

- Biológiai minőségi elemek

- Üledék és (nádstruktúra) makrofiták

- Káros anyagok

A projekt végeredménye egy közös vízminőség-védelmi vízgazdálkodási kezelési terv elkészítése.

 

Interreg projekthonlap: www.interreg-athu.eu/reben

 

 

 

Raab FLOOD 4cast - Árvízi elöntési területek határon átnyúló időbeli és térbeli előrejelzése

 az árvíz- és katasztrófavédelem bevetési tervezésének támogatásához

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program

Azonosítószám: ATHU31

Vezető partner: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14, Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Projekt partnerek:

Amt der Burgenländischen Landeregierung, Abt. 5 Baudirektion, HR Wasserwirtschaft

Landessicherheitszentrale Burgenland Gesellschaft mbH (LSZ-GmbH)

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A projekt teljes költségvetése: bruttó 1.933.155,20 EUR,

ÉDUVIZIGre eső támogatás összege: bruttó 204.320 EUR

A projekt kezdő dátuma: 2016.07.01.

A projekt záró dátuma: 2019.06.30.

 

A projekt célja:

A "ProRaab(a)" projektek folytatásaként a jelenlegi projekt fő outputja egyrészt a rábai árvízi előrejelző modell frissítése, másrészt a kifejlesztendő figyelmeztető eszköz a várható elöntések ábrázolására, valamint az ahhoz szükséges csapadék- és elöntési szcenárió katalógus osztrák oldalon és az 1D-2D online modellek a magyar oldalon.

A fejlesztések egyrészt az előrejelző modell üzemeltetőinek, másrészt az árvíz- és katasztrófavédelemért felelős szervezeteinek és az árvíz által érintett lakosságnak hasznára válnak.

 

Interreg projekthonlap: www.interreg-athu.eu/raabflood4cast

 

 

SEDDON II - A Duna hordalékvizsgálata II.

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program

Azonosítószám: ATHU10

Vezető partner: Universität für Bodenkultur Wien

Projekt partnerek:

BOKU - Wasserbaulabor Errichtungs- und Betriebs-Gesellschaft m.b.H.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A projekt teljes költségvetése: bruttó 10.735.567,41 EUR

ÉDUVIZIGre eső támogatás összege: bruttó 430.000 EUR

A projekt kezdő dátuma: 2016.04.01.

A projekt záró dátuma: 2020.12.31.

 

A projekt célja:

A 2013-2014 közötti időszakban lezajlott „SEDDON” projekt eredményein alapuló projekt célja tudományos talajmechanikai laborkomplexum építése Bécsben, kísérleti és kalibrációs hordalék és mederanyag mintavételek és laboratóriumi hordalékelemzések elvégzése, továbbá metodikai fejlesztési javaslatok kidolgozása közös hordalék-transzport folyamatokat érintő beavatkozásokra. A mintavételek eszközeként a magyar oldalon folyamatos vízhozam- és hordalékmérést biztosító
H-ADCP és optikai zavarosságmérő műszerek kerülnek telepítésre Duna-Gönyű és Rába-Győr vízrajzi állomásokon. Az adatok helyszíni gyűjtése és továbbítása érdekében a távmérő rendszer bővítése szükséges. Az eredmények közreadása a meglévő, de a célnak megfelelően továbbfejlesztendő www.teledan.eu honlapon történik.

Kiegészítő feladatként jelentkezik egy mintatároló helység kialakítása gyorsvizsgálati eszközrendszerrel az ÉDUVIZIG központi épületében, továbbá mobil lebegtetett és görgetett hordalék mintavevő eszközök beszerzése.

 

Interreg projekthonlap: www.interreg-athu.eu/seddonII

Projektinfo PLATFORM auf Wasserportal:

https://wasser.bgld.gv.at/news/newsdetail.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=34&...

 

hazai_nemzetk_zi: 
lezart_futo: