Ülésezett a Szigetközi Vízpótló-rendszer Üzemelési Bizottsága

Az ÉDUVIZIG (Győr, Árpád u. 28-32.)  I. emeleti tárgyalójában megtartott bizottsági ülésen több fontos napirendi pontot is megtárgyaltak:

A Szigetköz Natúrpark Egyesület a bizottság tagjainak egyhangú szavazása által a Szigetközi Üzemelési Bizottság tagjává vált.

Kiértékelték a Szigetközi hullámtéri és a mentett oldali vízpótló-rendszer 2017. évi üzemeltetését.

A 2017. év üzemeltetési anomáliáktól mentes, átlagos év volt, azonban a szeptember eleji kisebb áradások, valamint a szlovák fél által végzett bősi karbantartás fokozott figyelmet és üzemeltetést igényeltek.

A Bizottság megállapította, hogy a 2017. évben ökológiai, hidrológiai szempontból eredményes volt a mesterséges hullámtéri elárasztás. Az elárasztás 10 éve üzemel, melynek számos ökológiai előnye van. Egyetlen negatívnak tekinthető tényező merült fel, a szúnyoginvázió, amely miatt a tavalyi elárasztást követően, azzal szemben negatív hangvételű vélemények és újságcikkek jelentek meg.

A jelen lévő polgármesterek és a Natúrpark képviselőjének javaslataként merült fel, hogy továbbra is tartsák fenn a hullámtéri elárasztás rendszerét, de a 2018. évben egy alkalommal ne legyen mesterséges hullámtéri árasztás.

A fentiek alapján megszületett a bizottsági döntés arról, hogy a 2018. évben elmarad a mesterséges hullámtéri elárasztás.