Úszóművek és területhasználat felmérése

Igazgatóságunk vagyonkezelésébe tartozó Duna neszmélyi mellékágán az elmúlt évek ellenőrzései során sok gazdátlan, rossz állapotú úszóművet azonosítottunk, amelyek nemcsak a helyet foglalják és rontják a környezet esztétikáját, de balesetek forrásai is lehetnek. A 2017. év óta zajló folyamatos ellenőrzések, tájékoztatások és felhívások hatására ez a helyzet jelentősen javult, melyet a Komáromi Vizirendészeti Rendőrőrs bevonásával 2021. augusztus 30-án végrehajtott ellenőrzés során is tapasztaltunk.

Az ellenőrzés során vizsgáltuk a kihelyezett úszóművek státuszát (legális/illegális), az azonosíthatóságát, a méreteit, valamint a vízparton vagy a mellékág szigetein kialakított engedély nélküli létesítményeket, amelyeket az elsődleges és a másodlagos levezető sávokban hoztak létre NATURA 2000 jelölésű területeken. A 83/2014. (III. 14.) Kormányrendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadóvizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról című jogszabály előírásai alapján az elsődleges levezető sávokban (Duna jobb oldali partisávja) nem megengedett az új épület elhelyezése és a meglévő felújítása, átalakítása, bővítése. Emiatt az év elején már 5 db illegális horgász beállót kellett elbontatni. A rendelet szerinti másodlagos levezető sávban (Felső-sziget, Dunaradványi-sziget, Mocsi-sziget) csak jogszabályban indokolt esetekben helyezhető el létesítmény az engedélyben előírtak betartása és az árvízlevezetést javító intézkedés elvégzése mellett. Mindkét lefolyási sávban cél a nem megfelelő használatból származó lefolyási akadályok megszüntetése.

Az ellenőrzés megkezdése előtt 20 úszómű helyet tartottunk nyilván, amiből csak 10 tulajdonos rendelkezett vízfelület használati megállapodással, a többi ismeretlen volt vagy engedéllyel nem rendelkező.

Az ellenőrzés során szerencsére találkoztunk olyan pozitív esetekkel, ahol az illetékesek már rendezték a jogszerűtlenségeket (elvonattak, megszüntettek illegális vagy rossz állapotú úszóműveket).

Sajnos voltak olyan esetek is, ahol elbontásra való felszólítást kellett kihelyezni az engedély nélkül létesített épületekre. Az ellenőrzés összegzéseként általános hiányosságként megemlíthető, hogy az úszómű tulajdonosok sajnos nem teszik ki a bérleti szerződésükben is előírt azonosító táblát, amelyen fel kell tüntetniük a tulajdonos nevét és elérhetőségét. Ennek pótlására ezúton is felhívjuk a Bérlők szíves figyelmét!

Az őszi szemléket követően a kihelyezett felszólítások eredményét újra fogjuk ellenőrizni az ügyek mielőbbi lezárása érdekében.

Igazgatóságunk ezúton is köszöni a Komáromi Vizirendészeti Rendőrőrs munkatársainak az ellenőrzési munka végrehajtásában nyújtott segítségét, valamint a mellékágba települt úszómű tulajdonosok jogkövető magatartását.