Átadták az Igazgatósági Innovációs Díjakat

Igazgatóságunk új belső pályázatot hirdetett meg olyan 2018-ban megvalósult vagy 2019-ben megvalósítható jelentős innovációs megoldás(ok)ra, mely az igazgatóság valamely egysége/munkatársa műszaki/technikai/fizikai munkafolyamatainak fejlesztésére irányul nagyfokú hatékonyság elérésével.

Összesen 8 pályamű érkezett a felhívásra. A pályázatok értékelését egy 5 fős bizottság végezte, melyben az igazgatóság vezetői mellett a központi és a külső egységek is képviseltették magukat.

A Díjátadásra a 2019. március 11-i igazgatói értekezleten került sor, melynek keretében a díjazottak egy rövid prezentáció keretében ismertették a nyertes pályázatukat.

Az értékelés eredménye:

I. díj Peczár István (Hansági Szakaszmérnökség) zsilipmozgató csörlője

II. díj Bartal Gergely (Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály) felszíngörbe-számító alkalmazása

III. díj Sipőcz Károly (Hansági Szakaszmérnökség) térképi megjelenítő alkalmazása

A többi pályázat is nagyon érdekes volt és sok új ötletet tartalmazott. Ezek jelentős részét a bizottság továbbfejlesztésre alkalmasnak találta és bevezetésüket támogatja.

 

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk, a többi pályázónak pedig őszintén köszönjük a remek ötleteket és a befektetett energiát!